Загальна інформація про компанію.
Повне найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ";
− Код за ЄДРПОУ фінансової установи: 42146903;
− Місцезнаходження фінансової установи: 04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 1-3, латера А, секція «С».
− Індивідуальний податковий номер: 421469026565
− Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:  надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
− Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):
а) відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:
- РАЧІНСКІ РОБЕРТ, Країна громадянства: Литва, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4590000,00
- " Штітіліс Андрюс, Литва.; Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4590000.00.
б) відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи:
- КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РАЧІНСКІ РОБЕРТ, Країна громадянства: Литва. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50
- КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - Штітіліс Андрюс, Литва., Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50
- − Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи: Наглядова рада в фінансовій установі не утворювалася (законодавством обов’язкове утворення наглядової ради не вимагається).
Виконавчим органом фінансової установи є Директор Грицай Олег Миколайович.
− Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:  відокремлені підрозділи фінансовою установою не утворювалися;
− Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
Cвідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 1069, дата видачі 07.08.2018.
Ліцензія на надання коштів та банківських металів у кредит, видана Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 16.08.2018 № 1449, переоформлена 19.03.2024;
Ліцензія чинна;
Рішення про тимчасове зупинення ліцензії не приймалось;
Ліцензія не анульовувалась;
− Режим робочого часу фінансової установи: робочі дні: з понеділка по п’ятницю за виключенням державних свят. Робочі години: з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. кожного робочого дня. Години перерви: обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. кожного робочого дня. Вихідні дні: субота, неділя, державні свята.
− Ціна/тарифи фінансових послуг: 
За користування кредитом Клієнт сплачує Товариству 470,3 % (процентів) річних від суми кредиту в розрахунку 1,22 % (проценти) на добу та 25 % Комісії за обслуговування кредитної заборгованості, надання інформації, довідок, що пов’язані з наданням та обслуговуванням Кредиту, юридичне оформлення. Тип процентної ставки – фіксована; 
Без письмової згоди Клієнта Товариство не має права збільшувати фіксовану процентну ставку за Договором.
Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору, Клієнт повідомляє Товариство у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку передбаченого для відмови від Договору. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, Клієнт зобов’язаний повернути Товариству грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення (включно) за ставкою, встановленою Договором.
 
Внесення змін та доповнень до цього Договору або його розірвання за взаємною згодою сторін оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі в такому порядку:
- письмова пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством.
- сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.
якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів, пропозиція вважається не прийнятою.
- якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Кредитодавця, в письмовій формі, протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання письмової відповіді.
Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.
 Строк дії Договору становить 90 днів.
 Надання коштів у позику не передбачає надання Товариством додаткових фінансових послуг Клієнтам та не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.
У випадку дострокового повернення позики, клієнт зобов’язується повернути Товариству суму позики та сплатити проценти за фактичну кількість днів користування позикою. Плата за факт дострокового повернення позики відсутня.
− Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: провадження у справі про банкрутство щодо фінансової установи не порушувалися, процедури санації до фінансової установи не відкривалися та не застосовувалися;
− Рішення про ліквідацію фінансової установи: рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалися.
- Для вирішення спірних питань у досудовому порядку, клієнти мають змогу звернутися безпосередньо до Товариства. Крім цього, споживачі мають змогу звернутися до суду за захистом своїх прав.
- Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
А) Національний банк України, Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел.
Гарячої лінії 0 800 505 240
Б) Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, тел. +38 (044) 279 12 70